Bodegas Ysios Şarap Atölyesi -Kıvrımsal Düzen - Dök Mimarlık

Bodegas Ysios Şarap Atölyesi -Kıvrımsal Düzen

1998-2001 yılları arasında Santiago Calatrava tarafından tasarlanıp inşa edilen Bodegas Ysios, İspanya,Álava‘da Sierra de Cantabria sıra dağlarının eteklerinde bulunmaktadır.

İsmini Mısır tanrılarından alan bu şarap atölyesini gelin hep beraber inceleyelim..

Bogedas Ysios Tasarımı

Álava bölgesinin Rioja şaraplarının üretildiği bölgelerden biri olan bu alanda tasarımın ana çıkış noktası arkasındaki sıra dağların getirdiği rüzgarlar ve bu rüzgarların üzüm bağlarını olumsuz etkilemesidir.

Yapının tasarımlarda bugünkü şeklini alması ise üzüm bağlarından toplanan üzümlerin taşıma sistemine ihtiyaç kalmadan ortak bir yerde şaraba dönüştürülüp yine taşıma sistemi kullanmadan orada satmak istenmesiyle olmuştur.

Çevresiyle, şarap atölyesi ihtiyaçlarıyla ve arkasında bulunan sıra dağlar ile uyumunu sağlamak için bu şekilde inşası planlanmıştır. Eğimli çatısıyla Güneyden Kuzeye doğru bir yükselme bulunmaktadır. Bu yapısı sayesinde dağların getirdiği soğuk rüzgar üzüm bağlarına ulaşamamakta ve üzümleri etkilememektedir.

Bodegas Ysios Mimarisi

Ahşap yapısı ile şarap atölyelerini anımsatan ve yapının statik yönünü ortaya çıkaran Bodegas Ysios, alüminyum yüzeyleriyle ise yapının dinamik ve hareketli olduğunu yansıtmaktadır. Üzümlerin beklenmesi, işlenmesi ve yıllandırılmasının yapıldığı şarap atölyelerinin aslında içinde barındırdığı bu statik ve dinamik hareket değişimlerinin mimarisinde de hissedilmesi gerektiğini bizlere anlatıyor.

Girişte sağda ve solda bulunan 2 havuz ziyaretçisini yapının ziyaretçi girişine yönlendiriyor. Girişin devamı ise yapının arka kısmındaki üzüm bağları manzarasını bir balkondan izliyormuş hissiyatı vermektedir.

Uzunlamasına bir eksen boyunca gelişen, içbükey ve dışbükey yüzeyleri birleştiren kurallı bir yüzey dalgası oluşturulmuştur. Bina, doğu-batı ekseni boyunca, şarap yapım sürecine yönelik doğrusal programı barındırmak için basit bir dikdörtgen plan olarak özetlenmiştir. Yan cephelere iki giriş bu doğrusallığı vurgulamaktadır.Fakat yan cephelerde ön ve arka cepheye kıyasla yapıda ahşap değil tamamen alüminyum paneller kullanılmıştır.

Yapının yerleşimi

196 metreye 26 metre 8000m² olan bu yapı üzüm bağları gibi yatay bir yapıda ve hiyerarşik sırayı koruyarak ilerliyor. Sol kısımda kalan girişten üzümler işlenmek üzere içeri alınmakta, burada işlenip bekletilmekte, orta kısımda yani ziyaretçi girişinin olduğu bölümde şarapların gösterimi ve tadım testleri yapılmaktadır. Sağ bölümdeyse bu şarapların satışı işlevi yerine getirilmektedir.

Bodegas Ysios Hakkında Düşüncelerim

Bir şarap evinin dahi bir dikdörtgen yapıdan kurtulup neler yapabileceğine, neleri aktarabileceğine ve şüphesiz işlevlerini ilk görüşte aktarabilmesine en güzel örneklerden biri olan Bodegas Ysios, bir yapının tek sınırının hayal gücü olduğunu bizlere tekrardan anlatıyor.

Bodegas Ysios hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu kavisli yapı doğasına uyuyor mu? Eksik veya hatalı bir yönü var mı? Eğer hala göz atmadıysanız bir başka içindeki işletmenin ruhunu dışarı yansıtan Fjordenhus incelememizi de buradan okuyabilirsiniz.

Mimar: Santiago Calatrava
Mimari Tarz: Modern-Çağdaş Mimari
Yıl: 1998-2001
Yer: Álava,İspanya

Fikirlerinizi bizimle paylaşın..